‘Peuters zijn geen schoolkinderen’

woensdag 29 juni 2016 14:04

Prof. Dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer (orthopedagoog) zegt het al: “Pas als het kind de hardware (vroeger schoolrijpheid) heeft opgebouwd, kan aan de installatie van de software (de vakken op school) worden begonnen”.

Kinderen ontwikkelen zich volgens een vast patroon: van kruipen naar lopen, van brabbelen tot spreken en van spelen tot leren en van voorgelezen worden tot leren lezen en schrijven. En deze processen doen kinderen in hun eigen tempo.

Wij bij Kids & Zo bieden samen met de ouders, grootouders, familie en vrienden rond het kind, de voorwaarden voor deze ontwikkeling. Het kind kan zich ontwikkelen door het creëren van spelmogelijkheden en voorlezen. Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs en in interactie met elkaar. Spel en spelen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het brein. Bij Kids & Zo is het uitgaanspunt dat het peuterleven niet ‘in een hoge druk pan’ wordt gestopt, psycholoog David Bjorkland zegt hier over: ”Wij leven in een haastige wereld, maar kinderen hebben nog steeds de tijd nodig om kind te zijn”. In de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ligt de aandacht helaas echter op leren. Dat wil niet zeggen dat de pedagogisch medewerksters geen actieve rol moeten spelen in de ontwikkeling van kinderen, zij moeten een uitdagende omgeving aanbieden, met diversiteit in activiteiten en continu communiceren met kinderen en het samen spelen actief stimuleren. Bij Kids & Zo wordt er met een thematisch programma gewerkt, waarbij alle activiteiten rond eenzelfde thema worden georganiseerd, samen met de vakdocenten van theater, dans, muziek en sport. Maar er is genoeg ruimte voor kinderen om andere dingen te doen en niets moet en ‘alles’ mag. Spelen = leren!

Lees meer bij Didactief Online